onsdag 18 november 2015

Gudrun Malmerstipendium

Eva Rännar och Katarina Eriksson har erhållit Gudrun Malmerstipendium för att undersöka följande frågeställningar och sammanställa i rapport.
  • Kan användande av digitala verktyg utveckla och förstärka elevernas förståelse för begreppen area, omkrets och skala?
  • Kan användandet av digitala verktyg och matematik kopplade till verkliga problem öka elevernas engagemang för matematiken?
  • Hur kan ett entreprenöriellt förhållningssätt stärka elevernas förståelse för nytta av matematik?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar